Výroba ocelových konstrukcí

Výroba ocelových konstrukcí ve společnosti FERRMON, spol. s. r. o. probíhá již od roku 1991. Díky dlouholeté zkušenosti, tradici a kvalifikovaným zaměstnancům se dnes řadíme mezi výrobce středně těžkých ocelových konstrukcí s průměrnou výrobou 350 tun měsíčně. Výroba je realizována v moderní trojlodní výrobní hale. Strojní vybavení haly je koncipováno tak, abychom byli pro veškerou zámečnickou činnost z 97 procent soběstační.

Před samotnou výrobou ocelové konstrukce musí být na základě požadavku investora zpracovaný projekt. Firma FERRMON, spol. s. r. o. nabízí svým zákazníkům kompletní a kvalitní dodavatelský servis. Od zpracování projektové a výrobní dokumentace, výrobu, povrchovou ochranu až po následnou montáž a opláštění.

Trojlodní výrobní hala

Trojlodní výrobní hala

Výrobní haly firmy FERRMON, spol. s. r. o. jsou vybaveny mostovými jeřáby s nosnosti do 12,5 t a jsou plně uzpůsobeny výrobě klasických i nadrozměrných konstrukcí. Výrobní linky v trojlodní hale umožňují rychlé a kvalitní zpracování materiálových prvků a to díky plynulé posloupnosti technologických procesů. Firma FERRMON, spol. s. r. o. má ve své třídě středně těžkých výrobců ocelových konstrukcí širokou vlastní výrobní i skladovací kapacitu, což nám umožňuje i při zvýšeném vytížení výroby, nabídnout našim novým zákazníkům včasné termíny zhotovení a reagovat na většinu výrobních příležitostí. Výrobu ocelové konstrukce v naši firmě zajišťují zkušení a specializovaní pracovníci, kteří disponují všemi potřebnými oprávněními a certifikáty kvality práce.

Stroje a zařízení

Pálící stroj CNC – počítačem řízený pálící stroj CNC používáme pro tvarované plechy a plechy vyšších tlouštěk. Plechy pálíme do rozměrů 3 m x 13 m pomocí kyslíku a zemního plynu. Řezání plazmou na CNC - plazmový pálicí stroji CNC o rozměrech 3 x 9 m. Strojní pily a Rozbrušovací stroje - dělení válcovaných profilů s nastavitelnými úhly. CNC děrovací centrum - je jedním z nejmodernějších strojů pro počítačem řízené děrování plechů do tloušťky materiálů 20 mm a do průměru děr 46 mm. Hydraulické a profilové strojní nůžky - pro dělení materiálu využíváme nůžky, které mají délku nožů více než 3 metry a mohou stříhat materiál běžné jakosti do tloušťky 12 mm a profilové nůžky.

Stroje a zařízení

Svařování

Certifikace svářečů se řídí normou ČSN EN 287-1. Svařování provádíme ručně, na svařovacích automatech a poloautomatech v ochranné atmosféře směsných plynů a pod tavidlem.

Společnost FERRMON, spol. s. r. o. je také člene Czech Welding Institute (Český svářečský ústav, s.r.o.). Více informací zde.

Kontrola

Při výrobě je prováděna stoprocentní vizuální kontrola provedení svarů podle požadavků ČSN EN 5817 a nedestruktivní kontroly svarů prováděné vlastními NDT pracovníky v rozsahu stanoveném ČSN EN 1090-2. Na plnění požadavků svarových spojů dohlíží svařovací inženýři a svařovací technolog. Za dohled nad kontrolou kvality výroby a povrchové ochrany zodpovídají pracovníci oddělení řízení kvality.

© 2019 FERRMON, spol. s r.o. - Všechna práva vyhrazena