Výroba ocelových konstrukcí

Výroba ocelových konstrukcí ve společnosti FERRMON, spol. s r. o. probíhá již od roku 1991. Díky dlouholeté zkušenosti, tradici a kvalifikovaným zaměstnancům se dnes řadíme mezi výrobce středně těžkých ocelových konstrukcí s průměrnou výrobou 350 tun měsíčně. Výroba je realizována v moderní trojlodní výrobní hale. Strojní vybavení haly je koncipováno tak, abychom byli pro veškerou zámečnickou činnost z 97 procent soběstační.

Před samotnou výrobou ocelové konstrukce musí být na základě požadavku investora zpracovaný projekt. Firma FERRMON, spol. s r. o. nabízí svým zákazníkům kompletní a kvalitní dodavatelský servis. Od zpracování projektové a výrobní dokumentace, výrobu, povrchovou ochranu až po následnou montáž a opláštění.

Trojlodní výrobní hala

Trojlodní výrobní hala

Výrobní haly firmy FERRMON, spol. s r. o. jsou vybaveny mostovými jeřáby s nosnosti do 12,5 t a jsou plně uzpůsobeny výrobě klasických i nadrozměrných konstrukcí. Výrobní linky v trojlodní hale umožňují rychlé a kvalitní zpracování materiálových prvků a to díky plynulé posloupnosti technologických procesů. Firma FERRMON, spol. s r. o. má ve své třídě středně těžkých výrobců ocelových konstrukcí širokou vlastní výrobní i skladovací kapacitu, což nám umožňuje i při zvýšeném vytížení výroby, nabídnout našim novým zákazníkům včasné termíny zhotovení a reagovat na většinu výrobních příležitostí. Výrobu ocelové konstrukce v naši firmě zajišťují zkušení a specializovaní pracovníci, kteří disponují všemi potřebnými oprávněními a certifikáty kvality práce.

Stroje a zařízení

Pálící stroj CNC – počítačem řízený pálící stroj CNC používáme pro tvarované plechy a plechy vyšších tlouštěk. Plechy pálíme do rozměrů 3 m x 13 m pomocí kyslíku a zemního plynu. Řezání plazmou na CNC - plazmový pálicí stroji CNC o rozměrech 3 x 9 m. Strojní pily a Rozbrušovací stroje - dělení válcovaných profilů s nastavitelnými úhly. CNC děrovací centrum - je jedním z nejmodernějších strojů pro počítačem řízené děrování plechů do tloušťky materiálů 20 mm a do průměru děr 46 mm. Hydraulické a profilové strojní nůžky - pro dělení materiálu využíváme nůžky, které mají délku nožů více než 3 metry a mohou stříhat materiál běžné jakosti do tloušťky 12 mm a profilové nůžky.

Stroje a zařízení

Svařování

Certifikace svářečů se řídí normou ČSN EN 287-1. Svařování provádíme ručně, na svařovacích automatech a poloautomatech v ochranné atmosféře směsných plynů a pod tavidlem.

Společnost FERRMON, spol. s r. o. je také člene Czech Welding Institute (Český svářečský ústav, s.r.o.). Více informací zde.

Kontrola

Při výrobě je prováděna stoprocentní vizuální kontrola provedení svarů podle požadavků ČSN EN 5817 a nedestruktivní kontroly svarů prováděné vlastními NDT pracovníky v rozsahu stanoveném ČSN EN 1090-2. Na plnění požadavků svarových spojů dohlíží svařovací inženýři a svařovací technolog. Za dohled nad kontrolou kvality výroby a povrchové ochrany zodpovídají pracovníci oddělení řízení kvality.