FERRMON, spol. s r. o.

Naše společnost FERRMON, s r. o. byla založena v roce 1991 jako malá rodinná firma. Od té doby prošla dlouhým vývojem a během téměř 30 let se stala jednou z největších firem zabývající se výrobou a montáží ocelových konstrukcí. Uskutečnili jsme již více než 100 důležitých referenčních zakázek. I přes tento růst stále platí, že si zakládáme na kvalitě, tradici, bezpečnosti a spokojenosti našich zákazníků.

Jsme taky významným zaměstnavatelem v rámci Moravskoslezského kraje. Ve společnosti FERRMON, spol. s r. o. pracuje 130 vysoce kvalifikovaných zaměstnanců, díky kterým jsme schopni vyprodukovat přibližně 350 tun ocelových konstrukcí měsíčně, včetně špičkové povrchové úpravy, a to díky lakovně, kterou jsme otevřeli v roce 2006. K výborným výsledkům také dopomáhá naše vysoká míra soběstačnosti, která činí až 97 %.

Výroba ocelových konstrukcí je prováděna v trojlodní hale. Jednotlivé lodě jsou vybaveny účelově a mají technologickou návaznost. Výrobní linky nám umožňují zakázky zpracovat rychle, kvalitně a efektivně. Svařování ocelových konstrukcí provádíme ručně na svařovacích automatech a poloautomatech v ochranné atmosféře směsných plynů a pod tavidlem. Pro dělení materiálu používáme nůžky, které mají délku nožů více než 3 metry a jsou tedy variabilní pro využití různých materiálů. Dalším důležitým pomocníkem při výrobě je pálící CNC stroj, který využíváme na tvarované plechy a plechy vyšších tlouštěk. Stroj je řízen počítačem a pálí pomocí kyslíku a zemního plynu. Za zmínku stojí také jeden z našich nejmodernějších strojů, a to CNC děrovací centrum pro počítačem řízené děrování plechů.

FERRMON lidé

Naše firma má také širokou vlastní výrobní a skladovací kapacitu, která nám umožňuje zpracovávat zakázky v termínu i při zvýšeném vytížení výroby. Důležitá je při výrobě také následná kontrola, která nám zajišťuje ten nejlepší možný výsledek a jakost.

V současnosti je většina zakázek orientována na energetický průmysl a ekologicky zaměřené projekty, které dnes vyplňují 80 % z celkové kapacity firmy. V tomto ohledu udávají naše stavby současný trend ve výrobě ocelových konstrukcí.

Společnost FERRMON, spol. s r.o. se řadí se svým výrobním programem mezi výrobce středně těžkých ocelových konstrukcí a zaujímá významný podíl při realizování této činnosti nejen v Moravskoslezském kraji. K udržení si této pozice bylo managementem společnosti přijato rozhodnutí o přijetí a dodržování následujících zásad integrovaného systému QMS a EMS..

FERRMON 01
FERRMON 03
FERRMON 02

Certifikáty

Jsme držitelem mnoha certifikátů a splňujeme požadavky normy ISO 9001:2008. Dokážeme se přizpůsobit potřebám zákazníka Veškeré procesy od zpracování výrobní dokumentace, až po realizaci ocelových konstrukcí podléhají systému řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2 a ČSN EN ISO 14001. Systém řízení výroby je řízen podle ČSN EN 1090-1. Certifikace svářečů se řídí normou ČSN EN 287-1. Při výrobě je prováděna stoprocentní vizuální kontrola provedení svarů podle požadavků ČSN EN 5817 a nedestruktivní kontroly svarů prováděné vlastními NDT pracovníky v rozsahu stanoveném ČSN EN 1090-2. Na plnění požadavků svarových spojů dohlíží svařovací inženýři a svařovací technolog. Za dohled nad kontrolou kvality výroby a povrchové ochrany zodpovídají pracovníci oddělení řízení kvality. Úplnost dodávky při balení a nakládce na přepravní prostředky kontrolují pracovníci expedice.

Czech Welding Institute